Ökad efterfrågan av matleveranser

  • 23 Mar, 2020

Ökad efterfrågan av matleveranser

De senaste åren har efterfrågan på matleveranser ökat. Det beror på att många uppskattar tidsvinsten som de får i och med att de inte själva behöver uppsöka livsmedelsbutiken. Många har dessutom upptäckt att den ekonomiska vinsten blir synbar i hushållsekonomin genom att välja ställen där där de kan handla mat på nätet billigast. De senaste månaderna har den rådande pandemin medfört att ännu fler väljer att köpa mat online. Detta för att undvika att utsätta sig för smitta men också för att skydda andra. För de som håller sig i karantän i hemmet är matleveranser till hemmet en oumbärlig lösning.